Konsert

Garnissonskirke Copenhagen

Eric Ericsons Kammark├Âr Dirigent: Fredrik Malmberg