J.A.G.S. Den öländske faraonen – Rekviem för solocello och blandad kör (uruppförande)

Vokalharmonin och Per Nyström, cello

Bonden och bildhuggaren Johan August Gustafsson levde hela sitt liv i Segerstads socken på sydöstra Öland. Vid sidan om arbetet på gården ägnade han sig åt att snida möbler och skulptera säregna figurer ur bärgat vrakgods och strandvirke. Något riktigt erkännande för sin konst fick han aldrig i sin samtid, allra minst i hembygden. Men den rika floran av berättelser om honom vittnar om en människa som berörde starkt. Så gör han än idag. Johan August Gustafsson, eller Gustaf-Jon som han kallades hemmavid, gick ur tiden för nittio år sedan. Han dog efter att ha blivit nedkyld när har letade efter virke till sina figurer.

I tonsättaren Hans Gurstad-Nilssons rekviem för solocello och blandad kör gestaltas J.A.G.S. livsöde. Det blir en jublande hyllning till en människa som drömde stort, bortom bynormernas horisont.
Tillsammans med cellisten Per Nyström och Vokalharmonin: tolv av landets allra yppersta körsångare från Radiokören och Eric Ericsons kammarkör, fortsätter vi drömma med J.A.G.S.
Allt under ledning av Fredrik Malmberg, konstnärlig ledare för Vokalharmonin och chefsdirigent för Eric Ericsons kammarkör.