Höga visor

Musik av Jean-Yves Daniel-Lesur och Gösta Nystroem samt
uruppförande signerade Staffan Storm och Martin Åsander.